Adatkérés | Adatradar
ADATRADAR
A közérdekű adatigénylések portálja
Adatkérés
Az első lépések

Magyarország Alaptörvénye szerint „[m]indenkinek joga van a személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) pedig a 28. § (1) bekezdésében kimondja, hogy a közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adat "megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be az adat kezelőjéhez, például egy önkormányzathoz."

Ha bárki élni szeretne ezzel a jogával, először gondolja végig, pontosan kitől és mit szeretne kérdezni?

Ez magától értetődőnek tűnhet, de értékes időt veszíthetünk vele, és az adatigénylésünk elutasításához vezethet, ha például egy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hatáskörébe tartozó ügyről a Főpolgármesteri Hivatalnál próbálunk információhoz jutni. Ugyanennyire fontos az is, hogy a kérdéseinket közérthetően fogalmazzuk meg, ellenkező esetben az adatgazda pontosításra szólíthat fel bennünket, vagy elutasíthatja a válaszadatást arra hivatkozva, hogy a levelünk tárgya - legalábbis a neki tulajdonított értelemben - nem nyilvános adat.

Adatigénylést egyébként bárki benyújthat a közfeladatot ellátó szervekhez. Az igénylés formai kötöttségektől mentes, egyedüli érvényességi feltétele, hogy a feladó megadja a nevét és azt a címét (ez lehet természetesen e-mail cím is), amelyre a választ várja. Amennyiben már eldöntöttük, kitől és milyen adatokat szeretnénk kikérni, annyi a teendő, hogy az adatradar.hu oldalról letölthető formanyomtatványok egyikét értelemszerűen kitöltjük, és elküldjük a címzettnek.

A küldés gombra kattintástól ketyeg az óra...

Az adatigénylés beküldése után

Miután elküldtük az adatigénylésünket, a címzettnek 15 napja van rá, hogy megválaszolja a kérdéseinket. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő további 15 nappal meghosszabbítható.

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet idejére a fent említett határidők 45+45 napra módosultak!

Fontos megjegyezni azt is, hogy az adatigénylés teljesítéséért néhány, jogszabályban rögzített kivételtől eltekintve nem lehet költségtérítést felszámolni. Akit érdekel a jogszabályi háttér, ide kattintva olvashat róla részletesen.

Előfordulhat, hogy az adatigénylés címzettje pontosítást kér, és időnként ezt alapos indokkal teszi, például azért, mert lemaradt a(z e-mail) cím megjelölése, ahová a választ várjuk, vagy nem egyértelmű a kérdésünk. Ugyanakkor előfordulhat, hogy csak a kedvünket akarják elvenni. Ha bárki úgy érzi, hogy az adatigénylése jogszerű és világos volt, az adatgazda mégis gáncsoskodik, fordulhat ügyvédhez, vagy az info@adatradar.hu e-mail címen keresztül segítséget kérhet tőlünk a válaszadáshoz.

Megtagadták a választ. Mi tévő legyek?

Az igénylés teljesítése jogszerűen is megtagadható, sőt kifejezetten meg kell tagadni, ha nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerését célozza, hanem például üzleti vagy szolgálati titokét. Arról azonban, hogy mi számít közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak, nagyon gyakran eltér a civil társadalom és a közhatalmat gyakorlók véleménye.

Ha úgy érezzük, jogtalanul hallgatnak el előlünk valamit, segítségért fordulhatunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), de peres útra is terelhetjük az ügyet.

Érdemes a NAIH-hal kezdeni, a hatóság eljárása ugyanis ingyenes, szemben a bírósági procedúrával, amely esetében a perköltség ránk eső részét (ügyvédi munkadíj stb.) alapvetően nekünk kell viselni mindaddig, amíg a pert jogerősen meg nem nyertük. Fontos azonban megjegyezni, hogy a NAIH döntései nem kötelező erejűek, a bíróság által kiadni rendelt adatokat viszont tovább már nem lehet visszatartani.

Az adatRADAR Nonprofit Kft. anyagi lehetőségei korlátozottak, de különösen jelentős közérdekű ügyek feltárása érdekében kész részben vagy egészében átvállalni a perköltséget azoktól, akik élethelyzetük, alacsony jövedelmük miatt nem tudják előteremteni az eljárás fedezét.